Menu

Hệ thống lọc bụi công nghiệp ko khí, lọc bụi công nghiệp, xử lý bụi, quạt hút bụi

0 Comment

Hệ thống lọc bụi công nghiệp ko khí, lọc bụi công nghiệp, xử lý bụi, quạt hút bụi

Nguyên lý hoạt động của Hệ thống lọc bụi công nghiệp Cyclone:

Dòng khí nhiễm bụi sẽ được thu vào đường ống của Hệ thống lọc bụi Cyclone thông qua chụp hút.

Khí vào Xyclone chuyển động theo hình xoắn ốc từ trên dịch chuyển xuống dưới và hình thành dòng xoáy bên ngoài.

Dưới tác dụng của lực ly tâm thì các hạt bụi kim loại va vào thành cyclone và rơi xuống dưới đáy, http://www.codienvimax.vn/he-thong-loc-bui-cong-nghiep-tui-vai-la-gi về phần dòng khí khi tiến đến gần đáy cyclone sẽ bắt quay ngược trở lại và chuyển động lên trên hình thành dòng xoắn bên trong.

Các hạt bụi văng vào thành cyclone và dịch chuyển xuống dưới nhờ lực đẩy của dòng xoáy và trọng lực nên rơi xuống đáy và thu hồi để xử lý.

Dòng khí chứa bụi sau đó được dẫn qua thiết bị lọc túi vải để tiếp tục lọc các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn.

Ưu điểm của Hệ thống lọc bụi công nghiệp cyclone:

Không có bộ phận chuyển động nên dòng không khí bụi tự tách bụi dựa vào sự chuyển động của mình, hệ thống lọc bụi dẫn đến độ bền của thiết bị tăng;

Làm việc được ở môi trường có nhiệt độ cao ( tới 5000C);

Bụi thu gom ở dạng khô, có thể dùng lại được;

Làm việc được với áp suất cao, lắp đặt được ở đường hút hoặc đẩy;

Sức cản khí động học ổn định;

Nồng độ bụi tăng không ảnh hưởng đến hiệu suất làm sạch;

http://quatcongnghiep.info/he-thong-loc-bui-cong-nghiep-ko-khi-loc-bui-cong-nghiep-xu-tri-bui-quat-hut-bui.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *