Menu

Tầm quan trọng của cảm biến chênh áp cầu thang

0 Comment

Tầm quan trọng của cảm biến chênh áp cầu thang

Tại sao phải dùng cảm biến chênh áp cầu thang ?

Quy định Quạt tăng áp thang bộ thoát hiểm

Tại mỗi nước đều có quy định riêng về thiết kế Quạt tăng áp thang bộ nhà cao tầng cho nhà cao tầng . quạt tăng áp thang bộ thoát hiểm Tại Việt Nam tiêu chuẩn được ban hành năm 1996 ( TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng – yêu cầu thiết kế – Điều 11: Thông gió và hút khói ), hoặc có thể áp dụng theo tiêu chuẩn BS 5588:1978; BS 5588:1998; CP 13; ASHRAE Standard 15- 2007, BS EN 12101-6:2005….

Ngoài ra còn có quy định đo áp suất mở của và vận tốc gió qua cửa . Để đo được các áp suất mở cửa hay chênh áp chúng ta đều phải dùng tới cảm biến chênh áp cầu thang .

Tìm hiểu về các loại Quạt tăng áp cầu thang

2.1. Phân loại tcvn tăng áp cầu thang Quạt tăng áp thang bộ nhà cao tầng

Theo mục 2.5 Cầu thang và buồng thang bộ QCVN 06:2010/BXD thì cầu thang và buồng thang bộ dùng để thoát nạn được phân thành các loại như sau:

a) Các loại cầu thang bộ:

+ Loại 1 – cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang;

+ Loại 2 – cầu thang bên trong nhà, để hở;

+ Loại 3 – cầu thang bên ngoài nhà, để hở;

(Để hở tức là không được đặt trong buồng thang).

b) Các loại buồng thang bộ thông thường:

+ L1 – có các lỗ cửa ở tường ngoài trên mỗi tầng (để hở hoặc lắp kính);

+ L2 – được chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ ở trên mái (để hở hoặc lắp kính);

Tài liệu tham khảo

Tạp chí KHCN Xây dựng – số 1/2015

QCVN 06:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

AS 1668-1:1998. The use of ventilation and airconditioning in Buildings. Part 1: Smoke Control system in multi-compartments buildings.

NFPA 92, 2012 Edition. Standard for Smoke control system. National Fire Protection Association, 2012.

BS 5588-4:1998. 2004 Version. Code of Practice for Fire precaution in design of buildings. Part 4: Smoke control in protected escape routes using pressurization.

NFPA 92, 2012 Edition. Standard for Smoke control system. National Fire Protection Association, 2012.

http://quatcongnghiep.info/vi-sao-buoc-phai-dung-cam-bien-chenh-ap-cau-thang.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *